JAWETA.CZ - inzerce motocyklů JAWA
RSS |  RSS 2.0 
Bazar Kategorie
Reklama
Zetory na prodej
Recenze aut
Půjčky bez registru
Bazary

Podmínky využívání služeb serveru jaweta.cz

1. jaweta.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Ondřej Kazda, IČO 73496766 dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce jaweta.cz nebo dobrými mravy.

4. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit, musí tak učinit sám pomocí kontrolního uid u příslušného inzerátu zaslaný na email.

5. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb jaweta.cz ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb kolbazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb jaweta.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách na serveru.

10. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.